In een wereld die vaak wordt gedomineerd door snelheid, competitie en individualisme, kan het gemakkelijk zijn om te vergeten wat echt belangrijk is: onze verbindingen met anderen en de zorg die we voor elkaar dragen. De Dalai Lama, een vooraanstaand spiritueel leider en boegbeeld van mededogen, vat deze waarheid samen in een eenvoudig maar diepgaand citaat: “If you want others to be happy, practice compassion; and if you want yourself to be happy, practice compassion.” Of in het Nederlands: “Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie; en als je zelf gelukkig wilt zijn, beoefen dan compassie.”

Wie is de Dalai Lama?

De huidige Dalai Lama, Tenzin Gyatso, is de 14e in de lijn van spirituele leiders van het Tibetaanse boeddhisme. Hij werd geboren op 6 juli 1935 in een klein dorpje in Tibet en werd op tweejarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van de vorige Dalai Lama. Sinds zijn jeugd heeft hij een leven van dienstbaarheid, wijsheid en mededogen geleid, en ondanks ballingschap en politieke uitdagingen blijft hij een bron van inspiratie en vreedzame strijd voor vrijheid en mensenrechten.

De diepe betekenis van compassie

Compassie, zoals gedefinieerd door de Dalai Lama, is niet alleen een gevoel van medelijden voor degenen die lijden, maar een diepgewortelde wens en inspanning om het lijden van anderen te verlichten. Dit citaat benadrukt de wederzijdse voordelen van compassie: door anderen te helpen en zorg voor hen te dragen, vinden we ook ons eigen geluk.

Waarom compassie belangrijk is

1. Verbeterde relaties: Compassie versterkt onze relaties. Wanneer we met mededogen handelen, bouwen we bruggen van vertrouwen en wederzijds respect. Dit geldt zowel voor persoonlijke als professionele relaties.

2. Persoonlijk welzijn: Onderzoek toont aan dat compassie een positieve invloed heeft op ons welzijn. Het stimuleert ons brein om feel-good chemicaliën zoals oxytocine vrij te geven, wat ons gelukkiger en gezonder maakt (Davidson & Harrington, 2002).

3. Grotere gemeenschapszin: Compassie heeft een domino-effect. Wanneer we compassievol handelen, inspireren we anderen om hetzelfde te doen, wat leidt tot sterkere en hechtere gemeenschappen.

Hoe kun je compassie beoefenen?

1. Luister actief: Luisteren is een daad van compassie. Door echt aandacht te schenken aan wat anderen zeggen, tonen we dat we om hen geven en dat hun gevoelens belangrijk zijn.

2. Wees empathisch: Probeer de wereld door de ogen van een ander te zien. Empathie stelt ons in staat om dieper te begrijpen wat anderen doormaken en hen beter te ondersteunen.

3. Handelen uit vriendelijkheid: Kleine daden van vriendelijkheid, zoals een glimlach, een helpende hand of een oprecht compliment, kunnen een groot verschil maken in het leven van anderen.

4. Oefen zelfcompassie: Vergeet niet om ook voor jezelf compassievol te zijn. Behandel jezelf met dezelfde vriendelijkheid en zorg die je aan anderen zou geven.

Onderzoek naar compassie

Uit verschillende studies blijkt dat compassie niet alleen een morele deugd is, maar ook een bron van persoonlijke kracht en veerkracht. Een onderzoek uitgevoerd door de University of Wisconsin-Madison toonde aan dat compassietraining de hersenactiviteit verhoogt in gebieden die geassocieerd worden met empathie en positieve emoties (Weng et al., 2013). Bovendien bleek uit een studie van de Stanford University dat compassievolle mensen minder stress ervaren en een betere gezondheid hebben (Jazaieri et al., 2013).

Tot slot

De woorden van de Dalai Lama herinneren ons aan de eenvoudige maar krachtige waarheid dat compassie de sleutel is tot geluk, zowel voor onszelf als voor anderen. Door compassie te beoefenen, kunnen we een positieve impact hebben op de wereld om ons heen en tegelijkertijd ons eigen welzijn verbeteren. Laten we vandaag beginnen met het cultiveren van compassie in ons dagelijks leven. Want zoals de Dalai Lama zegt: “Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie; en als je zelf gelukkig wilt zijn, beoefen dan compassie.”

Referenties

Davidson, R. J., & Harrington, A. (Eds.). (2002). Visions of compassion: Western scientists and Tibetan Buddhists examine human nature. Oxford University Press.

Weng, H. Y., Fox, A. S., Shackman, A. J., Stodola, D. E., Caldwell, J. Z. K., Olson, M. C., … & Davidson, R. J. (2013). Compassion training alters altruism and neural responses to suffering. Psychological Science, 24(7), 1171-1180. https://doi.org/10.1177/0956797612469537

Jazaieri, H., Jinpa, G. T., McGonigal, K., Rosenberg, E. L., Finkelstein, J., Simon-Thomas, E., … & Goldin, P. R. (2013). Enhancing compassion: A randomized controlled trial of a compassion cultivation training program. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1113-1126. https://doi.org/10.1007/s10902-012-9373-z

Categories:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *