Hypnotherapie kan effectief zijn voor leerlingen met leerproblemen door het verbeteren van concentratie, het verminderen van angst en stress, en het versterken van zelfvertrouwen. Deze benadering biedt complementaire ondersteuning aan traditionele educatieve methoden, waardoor leerlingen hun volledige leerpotentieel kunnen benutten.
Hypnotherapie kan helpen bij dyslexie door stress en angst te verminderen, zelfvertrouwen te verhogen, en leesmotivatie te verbeteren. Hoewel het niet de kernsymptomen aanpakt, kan het als aanvullende therapie naast traditionele interventies worden gebruikt, wat de algemene houding tegenover lezen positief beïnvloedt.