Dyslexie is een leerstoornis gekenmerkt door problemen met lezen, spellen en soms ook met schrijven, ondanks normale of bovengemiddelde intelligentie (Wilmot et al., 2022). Hoewel de primaire interventies voor dyslexie meestal gericht zijn op directe educatieve ondersteuning en leesstrategieën, biedt hypnotherapie een complementaire methode die kan helpen bij het verlichten van enkele secundaire symptomen zoals stress, angst en een laag zelfbeeld, die vaak voorkomen bij dyslectici (Goodman et al., 2022).

Hypnotherapie kan bijdragen aan een verbeterde concentratie en een verhoogd zelfvertrouwen, wat indirect de leerprestaties kan bevorderen. Door middel van suggestieve technieken kan een hypnotherapeut werken aan het versterken van het zelfbeeld en het verlagen van de angst voor lees- en schrijftaken, wat bij personen met dyslexie vaak een grote uitdaging vormt (Taran et al., 2022). Bovendien kan het helpen bij het ontwikkelen van een positievere houding ten opzichte van leren en schoolwerk, wat essentieel is voor duurzame vooruitgang in de aanpak van dyslexie.

Een specifiek voordeel van hypnotherapie in de context van dyslexie is het potentieel om de motivatie voor lezen te verhogen. Via post-hypnotische suggesties kunnen negatieve associaties die een leerling mogelijk met lezen heeft opgebouwd, worden aangepakt. Dit kan helpen om een nieuwe, positievere en meer betrokken houding ten opzichte van leesactiviteiten te ontwikkelen. Door stress en angst te verminderen en zelfvertrouwen te verhogen, kan hypnotherapie leerlingen met dyslexie helpen om lezen te zien als een plezierige en waardevolle activiteit, in plaats van een bron van frustratie en falen.

Er zijn significante beperkingen en belangrijke overwegingen bij het gebruik van hypnotherapie voor dyslexie. Onderzoek toont aan dat er weinig direct bewijs is dat hypnotherapie de primaire symptomen van dyslexie, zoals fonologische verwerking of leesprecisie, direct kan verbeteren. Recent onderzoek, zoals dat van Marchesotti et al. (2020), suggereert dat interventies die zich richten op neuronale oscillaties mogelijk verbeteringen in fonologische verwerking en leesprecisie kunnen bewerkstelligen, maar de relevantie van deze bevindingen voor hypnotherapie is nog onduidelijk. Daarom wordt hypnotherapie vooral aanbevolen als complementaire therapie, in combinatie met meer traditionele educatieve interventies, zoals die door Smith-Spark & Gordon (2022) worden voorgesteld. Verder onderzoek naar de specifieke mechanismen waarmee hypnotherapie steun kan bieden aan mensen met dyslexie is cruciaal om deze methode te verfijnen en de doeltreffendheid ervan te bevestigen.


Referenties

  1. Goodman, S. M., Buehler, E., Clary, P., Coenen, A., Donsbach, A., Horne, T., … Morris, M. (2022). LaMPost: Design and Evaluation of an AI-assisted Email Writing Prototype for Adults with Dyslexia. Proceedings of the 24th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility. Lees meer
  2. Marchesotti, S., Nicolle, J., Merlet, I., Arnal, L. H., Donoghue, J., & Giraud, A. (2020). Selective enhancement of low-gamma activity by tACS improves phonemic processing and reading accuracy in dyslexia. PLoS Biology, 18. Lees meer
  3. Smith-Spark, J., & Gordon, R. (2022). Automaticity and Executive Abilities in Developmental Dyslexia: A Theoretical Review. Brain Sciences. Lees meer
  4. Taran, N., Farah, R., Difrancesco, M., Altaye, M., Vannest, J., Holland, S., … Horowitz-Kraus, T. (2022). The role of visual attention in dyslexia: Behavioral and neurobiological evidence. Human Brain Mapping. Lees meer
  5. Valdois, S. (2022). The visual-attention span deficit in developmental dyslexia: Review of evidence for a visual-attention-based deficit. Dyslexia. Lees meer
  6. Wilmot, A., Pizzey, H., Leitão, S., Hasking, P., & Boyes, M. (2022). Growing up with dyslexia: Child and parent perspectives on school struggles, self‐esteem, and mental health. Dyslexia (Chichester, England). Lees meer

Categories:

Reacties zijn uitgeschakeld