Het "Lost in the Mall"-experiment van Loftus en Pickrell (1995) toonde aan hoe gemakkelijk valse herinneringen kunnen worden geïmplanteerd door suggestie. Dit heeft belangrijke implicaties voor hypnotherapie, waar voorzichtigheid en ethische praktijken cruciaal zijn om onbedoeld valse herinneringen te voorkomen.
Het onderzoek van Orne en Evans (1965) onthulde hoe verwachtingen en context de effecten van hypnose beïnvloeden. Dit benadrukt de rol van suggestibiliteit en ethiek in hypnotherapie, en het belang van een ondersteunende therapeutische omgeving.
Het Asch-conformiteitsexperiment onthulde hoe groepsdruk individuele percepties beïnvloedt. Dit inzicht is cruciaal voor hypnotherapie, waar sociale invloed en suggestibiliteit een rol spelen. Het experiment benadrukt de kracht van setting en autoriteit in therapie.
Het Milgram-experiment onthulde de invloed van autoriteit op gehoorzaamheid. Dit inzicht is cruciaal voor hypnotherapie, waar de therapeut als autoriteitsfiguur optreedt. Het benadrukt de ethische verantwoordelijkheid en het belang van suggestibiliteit in therapie.