Het "Lost in the Mall"-experiment van Loftus en Pickrell (1995) toonde aan hoe gemakkelijk valse herinneringen kunnen worden geïmplanteerd door suggestie. Dit heeft belangrijke implicaties voor hypnotherapie, waar voorzichtigheid en ethische praktijken cruciaal zijn om onbedoeld valse herinneringen te voorkomen.