Hypnotherapie in het onderwijs benut het onderbewustzijn om leerresultaten te verbeteren, via stressvermindering, betere concentratie, en verhoogde motivatie. Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek verbetert deze techniek concentratie, geheugen en emotioneel welzijn. Praktijkvoorbeelden tonen de effectiviteit aan in diverse onderwijssettings, met nadruk op ethische uitvoering door gekwalificeerde professionals.