Hypnotherapie in het onderwijs is een innovatieve aanpak die de kracht van het onderbewustzijn benut om educatieve resultaten te verbeteren. Deze methode, vaak ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, biedt potentieel voor stressvermindering, verbeterde concentratie, en verhoogde motivatie onder studenten.

Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie maakt gebruik van geleide ontspanning en gefocuste aandacht om een trance-achtige staat te bereiken, waarin personen meer ontvankelijk zijn voor suggesties voor positieve veranderingen (Hammond, 2010)1. In een educatieve context kan deze verhoogde ontvankelijkheid worden gebruikt om leren en prestaties te bevorderen.

Wetenschappelijke toepassingen in het onderwijs

 1. Verbetering van Leerprestaties: Onderzoek door Wagstaff (2007)2 toont aan dat hypnotherapeutische technieken studenten kunnen helpen om concentratie te verhogen en informatie effectiever te verwerken. Dergelijke technieken kunnen ook het geheugen verbeteren, wat cruciaal is in elke leeromgeving.
 2. Stressvermindering: Angst en stress zijn veelvoorkomende problemen bij studenten, vooral tijdens examens. Een studie door Schoenberger (2000)3 vond dat hypnotherapie significant angst kan verminderen, wat leidt tot een betere academische prestatie en welzijn.
 3. Motivatie verhogen: Hypnotherapie kan worden ingezet om de intrinsieke motivatie van studenten te versterken, zoals onderzocht door Kirsch et al. (1995)4, die de effectiviteit van hypnotische suggesties voor het verhogen van de motivatie en het zelfvertrouwen benadrukten.
 4. Beheersing van Emoties: Hypnotherapie biedt technieken voor emotioneel management die nuttig kunnen zijn voor zowel studenten als docenten. Barabasz & Barabasz (1999)5 hebben aangetoond dat hypnose effectief kan zijn in het verminderen van negatieve emotionele reacties en het bevorderen van een positieve leerervaring.

Praktijkvoorbeelden
In de praktijk worden hypnotherapeutische technieken op diverse manieren toegepast binnen het onderwijs, waarbij verschillende programma’s en studies de effectiviteit ervan illustreren. Hier zijn enkele voorbeelden uit recent wetenschappelijk onderzoek die deze toepassingen belichten:

 1. Bucks County Community College – John C. Mohl onderzocht de integratie van hypnotherapeutische methoden om het onderwijs en leren te verbeteren. Zijn werk, gepubliceerd in het “American Journal of Clinical Hypnosis”, benadrukt hoe hypnotische technieken het onderwijs kunnen verrijken door de aandacht en concentratie van studenten te verhogen (Mohl, 2018)6
 2. SMAN 7 Denpasar in Indonesië implementeerde de Hynoteaching methode om de kwaliteit van leeractiviteiten te verbeteren. Deze aanpak leidde tot een toename in studentenprestaties en betrokkenheid, zoals beschreven door Ida Bagus Alit Arta Wiguna in de “Jurnal Penjaminan Mutu” (Ida et al., 2020)7
 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan in Medan onderzocht de effecten van hypnotherapie op stress en motivatie van studenten. Deze studie, geleid door Muhammad Taufik Daniel Hasibuan, toonde aan dat hypnotherapie stress significant vermindert en de motivatie voor studeren verbetert (Muhammad et al., 2019)8
 4. Psychotherapy in Private Practice publiceerde een artikel over het gebruik van hypnotherapie bij schoolgaande kinderen. Deze studie door Gail W. Brown en anderen benadrukte hoe hypnotherapie kan worden gebruikt om gedragsproblemen en leerobstakels te overwinnen (Brown et al, 1997)9
 5. Programma’s zoals beschreven door Yapko – Deze benadrukken hoe scholen hypnose inzetten om studenten zelfmanagement vaardigheden te leren, wat bijdraagt aan hun algemene succes en welzijn (Yapko, 1992)10.

Deze voorbeelden tonen aan dat hypnotherapie op verschillende manieren kan worden ingezet binnen het onderwijs, van het verbeteren van de leerprestaties tot het ondersteunen van emotioneel welzijn van studenten. Elk van deze studies biedt waardevolle inzichten in de praktische toepassingen van hypnotherapie in educatieve omgevingen.

Ethische overwegingen en conclusie
Het is essentieel dat hypnotherapie binnen het Nederlandse onderwijssysteem wordt uitgevoerd door professionals die niet alleen zijn opgeleid in hypnose maar ook beschikken over pedagogische vaardigheden. In Nederland benadrukken de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH) het belang van geïnformeerde toestemming en het respecteren van de autonomie van de student. Deze ethische standaarden zorgen ervoor dat hypnotherapie op een veilige en verantwoorde manier wordt toegepast, met respect voor de persoonlijke grenzen en welzijn van de student.

Hypnotherapie biedt binnen de educatieve sector in Nederland veelbelovende mogelijkheden voor het verbeteren van de leerervaring. Ondersteund door gedegen wetenschappelijk onderzoek, kan deze benadering dienen als een waardevolle aanvulling op traditionele onderwijsmethoden. Door het gebruiken van hypnotherapie in het onderwijs kunnen leerlingen en studenten beter leren omgaan met stress, hun concentratie leren verbeteren en hun motivatie verhogen, wat allemaal bijdraagt aan een effectievere en aangenamere leeromgeving.

 1. Hammond, D.C. (2010). Hypnotic induction and suggestion: An introductory manual. Chicago: American Society of Clinical Hypnosis. ↩︎
 2. Wagstaff, G.F. (2007). Hypnosis, Compliance and Belief. New York: St. Martin’s Press. ↩︎
 3. Schoenberger, N.E. (2000). Research on hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 48(2), 154-169. ↩︎
 4. Kirsch, I., et al. (1995). The role of cognition in classical and operant conditioning. Journal of Clinical Psychology, 55(6), 911-924. ↩︎
 5. Barabasz, A., & Barabasz, M. (1999). Clinical and Experimental Hypnosis. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. ↩︎
 6. Mohl J. C. (2018). Utilizing the Hypnotic Concomitants of Education: Suggestions to Enhance Teaching and Learning. The American journal of clinical hypnosis61(2), 185–197. https://doi.org/10.1080/00029157.2018.1489774 ↩︎
 7. Ida, Bagus, Alit, Arta, Wiguna. (2020). Implementasi Metode Hynoteaching Dalam Meningkatkan Mutu Aktivitas Belajar Siswa Di SMAN 7 Denpasar. Jurnal Penjaminan Mutu, 6(1):68-77. doi: 10.25078/JPM.V6I1.1204 ↩︎
 8. Muhammad, Taufik, Daniel, Hasibuan., Hendry, Kiswanto, Mendrofa. (2019). Pengaruh hipnoterapi terhadap stres belajar dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di sekolah tinggi ilmu kesehatan kota medan. 2(1):42-46. doi: 10.35451/JKF.V2I1.240 ↩︎
 9. Brown, G. W., Summers, D., Coffman, B., Riddell, R., & Poulsen, B. (1997). The Use of Hypnotherapy with School-Age Children: Five Case Studies. Psychotherapy in Private Practice15(3), 53–65. https://doi.org/10.1300/J294v15n03_05, ↩︎
 10. Yapko, M.D. (1992). Hypnosis and the Treatment of Depressions: Strategies for Change (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203776933 ↩︎

Categories:

Reacties zijn uitgeschakeld