Abigail Shrier's "Bad Therapy: Why the Kids Aren't Growing Up" bespreekt de schadelijke effecten van sommige therapeutische benaderingen en opvoedingsstrategieën op de mentale gezondheid en volwassenwording van kinderen. Shrier betoogt dat de huidige trends in therapie en onderwijs vaak averechts werken en kinderen meer kwaad dan goed doen.