In het moderne onderwijs zijn innovatieve methoden om leerprocessen te verbeteren van cruciaal belang. Hypnopedagogiek, het Nederlands woord voor hypnoteaching, een techniek die hypnose-achtige methoden gebruikt om studenten te helpen hun leerprestaties en zelfvertrouwen te verbeteren, is zo’n opkomende methode. Hoewel deze techniek in Nederland nog niet wijdverbreid is, wordt het in het buitenland al toegepast. Dit artikel onderzoekt verschillende studies naar hypnopedagogiek en de mogelijke voordelen ervan in diverse onderwijsinstellingen.

Effectiviteit in morele en religieuze educatie
Een studie uitgevoerd in SMP Negeri 1 Muncar, gepubliceerd in het “Jurnal Teknologi Pendidikan,” toont aan hoe hypnopedagogiek gebruikt kan worden om morele waarden te internaliseren binnen de lessen Islamitische godsdienst. Deze benadering helpt studenten de geleerde waarden beter te absorberen en toe te passen in hun dagelijks leven, wat wijst op de diepgaande impact die hypnopedagogiek kan hebben op morele en religieuze educatie (2023)1.

Verbetert schrijfvaardigheden
Een andere studie, gepubliceerd in “Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang,” bespreekt het gebruik van hypnopedagogiek in het onderwijzen van het schrijven van inspiratieve teksten aan leerlingen van SMPN 21 in Bandung. De resultaten laten zien dat deze methode niet alleen de structuur en taalaspecten van het schrijven verbetert, maar ook de creativiteit van studenten stimuleert, wat essentieel is in het huidige onderwijssysteem (2023)2.

Ontwikkeling van zelfvertrouwen bij jonge kinderen
Verder illustreert een onderzoek uit de “Kumarottama” journal hoe hypnopedagogiek, in combinatie met kaartspellen, zelfvertrouwen kan bouwen bij kinderen van 5-6 jaar. Deze benadering maakt leren niet alleen leuker, maar bevordert ook de emotionele en sociale vaardigheden van jonge leerlingen, wat cruciaal is voor hun vroege ontwikkeling (Alfi et al)3.

Verbetering van academische prestaties
In het “Al Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan,” wordt de invloed van hypnopedagogiek op de academische prestaties van studenten onderzocht. Specifiek werd gekeken naar de prestaties in Fiqh lessen, waar significant betere resultaten werden waargenomen onder studenten die via deze methode werden onderwezen (Habibah et al)4.

Conclusie
De verscheidenheid aan studies over hypnopedagogiek toont aan dat deze methode breed toepasbaar is en significante voordelen kan bieden in het onderwijs. Of het nu gaat om het verbeteren van academische prestaties, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, of het verdiepen van morele waarden, hypnopedagogiek biedt een veelbelovende aanpak voor educatieve vernieuwing. Scholen en onderwijsinstellingen zouden deze techniek kunnen overwegen als onderdeel van hun curriculum om de algehele leerervaring te verrijken.

  1. (2023). Internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pendekatan hypnoteaching dalam pembelajaran pendidikan agama islam di smp negeri 1 muncar. Jurnal Teknologi Pendidikan, doi: 10.31800/jtp.kw.v11n1.p497–508 ↩︎
  2. (2023). Implementasi metode hypnoteaching dalam pembelajaran menulis teks inspiratif berorientasi pada struktur dan aspek kebahasaan pada peserta didik kelas ix di smpn 21 bandung. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 9(2):4550-4560. doi: 10.36989/didaktik.v9i2.1276 ↩︎
  3. Alfi, Darwis., Sitti, Rabiah., Ihramsari, Akidah. (2023). Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Dengan Penerapan Metode Hypnoteaching Pada Siswa Kelas X Di SMAN 1 Bantaeng. Cetta, 6(3):454-464. doi: 10.37329/cetta.v6i3.2567 ↩︎
  4. Habibah, Bibah., Eka, Cahya, Maulidiyah., Ruqoyyah, Fitri., Mas’udah, Mas’udah. (2023). Penggunaan metode hypnoteaching menggunakan permainan kartu hebat terhadap kemampuan percaya diri anak usia 5-6 tahun. Kumarottama, 2(2):93-115. doi: 10.53977/kumarottama.v2i2.689 ↩︎

Categories:

Reacties zijn uitgeschakeld