Hypnotherapie blijkt veelbelovend bij de behandeling van ADHD door aandacht te verbeteren, hyperactiviteit te verminderen en comorbide aandoeningen zoals angst aan te pakken. Onderzoek toont significante voordelen, hoewel verdere studies nodig zijn om de lange-termijn effecten en onderliggende mechanismen volledig te begrijpen.