De overtuiging dat het mogelijk is om met overledenen te communiceren, heeft diepe wortels in verschillende culturen en religies. Terwijl sommige mensen zweren bij hun ervaringen van contact met dierbaren die zijn heengegaan, zijn anderen sceptisch en zien zij deze ervaringen als producten van de menselijke psyche. Dit essay onderzoekt verschillende wetenschappelijke perspectieven op deze kwestie, en sluit af met de visie van een hypnotherapeut.