Hypnotherapie is effectief bij het behandelen van Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), waarbij significante verbeteringen in symptomen en levenskwaliteit worden waargenomen. Deze behandeling biedt psychologische en fysieke voordelen, waardoor patiënten beter met hun aandoening omgaan.