Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om zich aan te passen en te veranderen als reactie op nieuwe ervaringen, leren, en schade. Het gaat om de hersenen die nieuwe neurale verbindingen vormen, bestaande verbindingen versterken, en soms zelfs hele hersengebieden reorganiseren.