Vergeetachtigheid speelt een cruciale rol in het verbeteren van onze cognitieve vaardigheden en besluitvorming. Onderzoek van Frankland en Richards (2017) toont aan dat vergeten niet slechts een fout is, maar een mechanisme dat ons helpt om irrelevante informatie los te laten en efficiënter te denken.
Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om zich aan te passen en te veranderen als reactie op nieuwe ervaringen, leren, en schade. Het gaat om de hersenen die nieuwe neurale verbindingen vormen, bestaande verbindingen versterken, en soms zelfs hele hersengebieden reorganiseren.