Algemene voorwaarden van Jeroen van Rooij Mp3’s

  1. Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: a. “Webshop” verwijst naar Jeroen van Rooij Mp3’s, een online winkel die hypnosemp3’s en andere digitale goederen aanbiedt. b. “Klant” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet via de webshop. c. “Product(en)” verwijst naar de hypnosemp3’s en andere digitale goederen die beschikbaar zijn voor aankoop in de webshop.
  2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de webshop en de klant. b. Door een bestelling te plaatsen via de webshop stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.
  3. Bestellingen a. Alle bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid en acceptatie door de webshop. b. De webshop behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.
  4. Prijzen en Betalingen a. Alle prijzen vermeld in de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. b. Betalingen kunnen worden gedaan via de betaalmethoden die beschikbaar zijn in de webshop. c. De webshop behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  5. Levering a. De levering van de producten vindt plaats na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen. b. De geschatte levertijd wordt vermeld in de webshop en is indicatief. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding.
  6. Retourneren en annuleren a. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren en te retourneren, mits de producten ongeopend en onbeschadigd zijn. b. Kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant, tenzij de webshop verantwoordelijk is voor een foutieve levering.
  7. Intellectueel eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hypnosemp3’s en andere inhoud op de webshop blijven eigendom van de webshop. b. Het is niet toegestaan om de inhoud van de webshop te kopiëren, verspreiden of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop.
  8. Aansprakelijkheid a. De webshop is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik van de hypnosemp3’s of het gebruik van de webshop. b. De webshop is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het luisteren naar de hypnosemp3’s, aangezien de resultaten kunnen variëren per persoon.
  9. Klantenservice a. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van de webshop via e-mailadres info@jeroenvanrooij.com.
  10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Roermond.

Door gebruik te maken van de webshop en het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan.