Overgeneralisatie is een cognitieve denkfout waarbij individuen te brede conclusies trekken op basis van beperkte ervaringen of een beperkt aantal waarnemingen. Het houdt in dat mensen geneigd zijn om een enkele gebeurtenis of ervaring te generaliseren naar een algemene regel zonder voldoende bewijs of ondersteuning.

Bij overgeneralisatie worden specifieke voorbeelden of situaties gezien als representatief voor alle soortgelijke gevallen, zelfs als er variabiliteit of uitzonderingen bestaan. Het kan leiden tot stereotypering, vooroordelen en het trekken van onnauwkeurige conclusies.

Bijvoorbeeld, als iemand een negatieve ervaring heeft gehad met één persoon uit een bepaalde groep, kan die persoon overgeneraliseren en alle leden van die groep als negatief bestempelen, zonder rekening te houden met individuele verschillen.

In de context van hypnose kan overgeneralisatie van invloed zijn op de perceptie van hypnose als geheel. Als iemand een negatieve ervaring heeft gehad met een enkele hypnotiseur of een negatieve representatie van hypnose in de media heeft gezien, kan die persoon overgeneraliseren en alle hypnotiseurs of hypnosesessies als negatief beschouwen.

Als hypnotiseur is het belangrijk om bewust te zijn van dit vooroordeel en individuele ervaringen of percepties niet te generaliseren naar de gehele populatie of het gehele vakgebied. Het is essentieel om een open geest te behouden, individuele verschillen te erkennen en de unieke behoeften en doelen van elke cliënt te respecteren.

Het vermijden van overgeneralisatie vereist het verzamelen van voldoende informatie en bewijs voordat algemene conclusies worden getrokken. Het stimuleert een kritische en flexibele denkhouding, waarbij we openstaan voor nieuwe informatie en bereid zijn om onze overtuigingen aan te passen op basis van de beschikbare feiten.