Het Mere-exposure-effect is een cognitief fenomeen waarbij mensen de neiging hebben om een voorkeur te ontwikkelen voor dingen waaraan ze herhaaldelijk worden blootgesteld. Het houdt in dat we positiever reageren op stimuli die we vaker hebben gezien of ervaren, zelfs als we ons niet bewust zijn van die herhaalde blootstelling.

Het Mere-exposure-effect wordt vaak toegeschreven aan de vertrouwdheid die ontstaat door herhaalde blootstelling. Als iets bekend en vertrouwd aanvoelt, voelen we ons er comfortabeler bij en hebben we de neiging om het als veiliger, aangenamer of aantrekkelijker te ervaren.

In de context van hypnose kan het Mere-exposure-effect relevant zijn bij het opbouwen van vertrouwen en acceptatie tussen de hypnotiseur en de cliënt. Door herhaalde blootstelling aan de hypnotiseur, diens stem, suggesties of technieken, kan de cliënt een gevoel van vertrouwdheid ontwikkelen, wat de acceptatie en respons op de hypnose kan vergroten.

Het is belangrijk om het Mere-exposure-effect op een ethische en verantwoorde manier te gebruiken. Hypnotiseurs moeten streven naar transparantie, eerlijkheid en het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van de cliënt. Het is van cruciaal belang om respectvolle grenzen te behouden en te zorgen dat herhaalde blootstelling plaatsvindt in overeenstemming met de wensen en behoeften van de cliënt.

Het begrijpen van het Mere-exposure-effect helpt ons bewust te zijn van de invloed van herhaalde blootstelling op onze voorkeuren en percepties. Het benadrukt het belang van een zorgvuldige en doordachte benadering van het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van positieve ervaringen in de therapeutische setting.