Het Contrasteffect is een cognitief vooroordeel waarbij onze perceptie van iets sterk wordt beïnvloed door wat eraan voorafging. Dit vooroordeel houdt in dat onze waarneming en beoordeling van een object, gebeurtenis of eigenschap sterk worden beïnvloed door de context waarin het wordt gepresenteerd.

In de context van hypnose kan het Contrasteffect worden benut om de perceptie en waardering van suggesties te beïnvloeden. Hypnotiseurs kunnen gebruikmaken van dit vooroordeel door de cliënt voorafgaand aan de suggesties iets te laten ervaren of voorstellen dat in contrast staat met de gewenste toestand. Door een vergelijking te maken met wat minder wenselijk is, wordt de gewenste toestand versterkt en lijkt deze aantrekkelijker.

Bijvoorbeeld, als een hypnotiseur wil werken aan het verminderen van pijn, kan hij/zij de cliënt vragen zich een intens gevoel van pijn voor te stellen en vervolgens geleidelijk de intensiteit te verminderen. Door het contrast tussen intense pijn en verminderde pijn te benadrukken, zal de vermindering van pijn als positiever en gunstiger worden ervaren.

Het is belangrijk om het Contrasteffect subtiel en zorgvuldig toe te passen, zodat de focus op de gewenste suggesties behouden blijft. Te veel nadruk op het contrast kan de aandacht afleiden en afbreuk doen aan de therapeutische doelen. Het doel is om de perceptie van de cliënt te verschuiven door middel van contrast, maar binnen een context die relevant is voor de behandeling.

Door bewust gebruik te maken van het Contrasteffect kunnen hypnotiseurs de perceptie van de cliënt beïnvloeden en de acceptatie van suggesties vergroten. Het biedt een krachtige manier om de gewenste toestand aantrekkelijker te maken en de effectiviteit van de hypnosesessie te vergroten.