Het ambiguïteitseffect, ook wel bekend als het Uncertainty Effect, is een cognitief vooroordeel waarbij mensen de neiging hebben om opties te verkiezen die meer zekerheid bieden. Dit vooroordeel treedt op wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen een optie met een bekend resultaat en een optie met onvoldoende gegevens of onzekerheid.

Mensen hebben de neiging om de voorkeur te geven aan een bekend resultaat, zelfs als de kans op een gunstige uitkomst laag is. Dit komt doordat onze hersenen vaak shortcuts nemen om snel beslissingen te nemen, waarbij ze de voorkeur geven aan bekende informatie boven onzekerheid.

In de context van hypnose kan het Ambiguïteitseffect worden benut door hypnotherapeuten. Door exacte en specifieke gegevens te verstrekken over de gewenste keuze en tegelijkertijd andere opties vaag of onduidelijk te houden, kunnen therapeuten de cliënt sturen om de gewenste keuze te maken. Het doel is om de onzekerheid van andere opties te vergroten en de gewenste optie aantrekkelijker en duidelijker te maken.

Het begrijpen en toepassen van het Ambiguïteitseffect stelt hypnotiseurs in staat om de besluitvorming van cliënten te beïnvloeden en de effectiviteit van hypnosesessies te vergroten. Door gebruik te maken van dit vooroordeel kunnen hypnotiseurs de gewenste uitkomsten van hypnosebehandelingen effectiever bevorderen.