Hypnose kan aanzienlijk worden verbeterd door gebruik te maken van enkele shortcuts die onze hersenen nemen. Bovendien kunnen de effecten cumulatief zijn wanneer meerdere denkfouten tegelijkertijd worden benut. Dit kan leiden tot significante verbeteringen in de resultaten van hypnosesessies met relatief weinig extra inspanning.

Wat is een cognitief vooroordeel?
Een cognitief vooroordeel is een onbewuste fout in iemands perceptie en denkprocessen, waarbij deze afwijken van meetbare realiteit. Dit gebeurt meestal door shortcuts die onze hersenen moeten nemen om de wereld om ons heen te verwerken met beperkte middelen.

Bewustzijn en gebruik van verschillende cognitieve vooroordelen kunnen de resultaten van hypnose aanzienlijk verbeteren. Elke keer dat we een vooroordeel gebruiken, kunnen we een winst van 1% verwachten, wat natuurlijk niet letterlijk waar is, maar het geeft een idee van de schaal. Met 26 vooroordelen om uit te kiezen, en de mogelijkheid om ze niet alleen in één sessie te gebruiken, maar ook meerdere keren, stapelen de effecten zich snel op.

Hier zijn de 26 cognitieve vooroordelen die kunnen worden benut in hypnosesessies (en natuurlijk ook in het dagelijks leven). Update: elk van deze vooroordelen heeft een uitgebreidere uitleg als je op de naam klikt.

 1. Ambiguïteitseffect: Mensen verkiezen opties die meer zekerheid bieden. Gebruik exacte gegevens over de gewenste keuze, terwijl andere opties vaag blijven.
 2. Ankeringsvooroordeel: Mensen laten zich sterk beïnvloeden door eerdere informatie. Presenteer ideeën die de persoon wil aannemen vroeg in de sessie.
 3. Barnum-effect: Mensen identificeren zich vaak met algemene uitspraken die eigenlijk op de meeste mensen van toepassing zijn. Gebruik dit om rapport op te bouwen en hypnose te induceren.
 4. Bizarheidseffect: Mensen onthouden ongewone informatie beter. Gebruik voorbeelden die afwijken van de normale ervaring van de persoon.
 5. Contrasteffect: Mensen zijn goed in het waarnemen van verschillen. Gebruik dit in de observatie van de werkelijke wereld en interne denkprocessen.
 6. Contexteffect: Onze interpretatie van informatie wordt beïnvloed door de context waarin het wordt gepresenteerd. Pas de omgeving aan om de gewenste respons te vergemakkelijken.
 7. Dekkingsfout: Mensen hebben de neiging de frequentie of waarschijnlijkheid van gebeurtenissen verkeerd in te schatten. Gebruik dit om de effectiviteit van suggesties te vergroten.
 8. Framing effect: De manier waarop informatie wordt gepresenteerd, beïnvloedt onze besluitvorming. Gebruik verschillende frames om de gewenste reactie te bevorderen.
 9. Halo-effect: Onze algemene indruk van een persoon beïnvloedt onze perceptie van hun specifieke eigenschappen. Bouw een positieve algemene indruk op om suggesties krachtiger te maken.
 10. Herinneringsvervorming: Onze herinneringen zijn niet altijd nauwkeurig en kunnen worden vervormd door latere informatie. Gebruik suggesties om gewenste herinneringen te creëren of ongewenste herinneringen te vervagen.
 11. Identificatieheuristiek: Mensen hebben de neiging zich te identificeren met personen of groepen die vergelijkbaar zijn met henzelf. Benadruk gedeelde kenmerken om vertrouwen en acceptatie te vergroten.
 12. Illusie van controle: Mensen overschatten vaak hun vermogen om gebeurtenissen te beïnvloeden. Versterk het gevoel van controle om de effectiviteit van suggesties te vergroten.
 13. Illusie van waarheid: Herhaalde blootstelling aan informatie verhoogt de waarschijnlijkheid dat we het als waar beschouwen. Herhaal belangrijke suggesties om hun overtuigingskracht te vergroten.
 14. Ingroepvooroordeel: Mensen hebben de neiging positiever te reageren op leden van hun eigen groep. Creëer een gevoel van verbondenheid om de acceptatie van suggesties te vergroten.
 15. Mere-exposure-effect: Mensen hebben de neiging om iets leuker te vinden naarmate ze er meer aan worden blootgesteld. Laat de persoon herhaaldelijk positieve associaties maken met de gewenste suggestie.
 16. Negativiteitseffect: Negatieve informatie heeft een sterkere invloed op onze gedachten en beslissingen dan positieve informatie. Gebruik dit effect om ongewenste gedachten of gewoonten te verminderen.
 17. Overdreven zekerheid: Mensen zijn vaak te zeker van hun kennis en kunnen overtuigd zijn van onware overtuigingen. Maak gebruik van dit vooroordeel om nieuwe overtuigingen te versterken.
 18. Over generalisatie: We hebben de neiging om conclusies te trekken op basis van een beperkt aantal gevallen. Gebruik specifieke voorbeelden om algemene overtuigingen te versterken.
 19. Primaire-effect: Eerste indrukken hebben een blijvende invloed op onze perceptie van iemand of iets. Maak een sterke eerste indruk om de acceptatie van suggesties te vergroten.
 20. Recency-effect: Recentere informatie heeft een sterkere invloed op onze gedachten en beslissingen dan oudere informatie. Plaats belangrijke suggesties aan het einde van de sessie.
 21. Reactantie: Mensen hebben de neiging om te reageren tegen pogingen om hun vrijheid te beperken. Presenteer suggesties als keuzemogelijkheden in plaats van bevelen.
 22. Selectieve aandacht: We hebben de neiging om aandacht te besteden aan informatie die overeenkomt met onze bestaande overtuigingen en voorkeuren. Benadruk informatie die de gewenste suggesties ondersteunt.
 23. Sociale bewijskracht: Mensen zijn geneigd het gedrag en de overtuigingen van anderen te volgen. Gebruik sociale bewijskracht om de acceptatie van suggesties te vergroten.
 24. Status quo-bias: Mensen hebben de neiging om de bestaande toestand te behouden, zelfs als er betere opties beschikbaar zijn. Presenteer de gewenste suggestie als een manier om de huidige situatie te verbeteren.
 25. Sympathieheuristiek: Mensen zijn eerder geneigd te reageren op suggesties van mensen die ze leuk vinden. Bouw sympathie op om de invloed van suggesties te vergroten.
 26. Zelfbevestigingsvooroordeel: Mensen hebben de neiging informatie te zoeken die hun bestaande overtuigingen bevestigt en informatie te vermijden die dit tegenspreekt. Bevestig de bestaande overtuigingen van de persoon om suggesties effectiever te maken.

Met de juiste kennis en vaardigheden kun je een meester worden in het benutten van de kracht van het menselijk brein en de effectiviteit van je hypnosepraktijk verbeteren of optimaliseren.

Neem de tijd om elk cognitief vooroordeel te bestuderen, experimenteer ermee en pas je aanpak aan op basis van de behoeften van je cliënten. Met de juiste technieken en strategieën kun je jezelf onderscheiden als een bekwaam hypnotiseur en buitengewone resultaten behalen in je hypnosepraktijk. Verken de wereld van cognitieve vooroordelen en laat ze je begeleiden op weg naar succesvolle hypnosesessies en tevreden cliënten.