Beschikbaarheidsheuristiek is een mentale snelkoppeling waarbij mensen de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen beoordelen op basis van hoe gemakkelijk voorbeelden in gedachten komen. Dit vooroordeel kan leiden tot vertekende percepties, beïnvloed door media en persoonlijke ervaringen. Overwinnen ervan vereist strategieën zoals objectieve dataverzameling en statistisch denken.
Abstract
Hypnose kan creativiteit bevorderen door mentale barrières te verlagen, concentratie te verbeteren, en toegang te geven tot het onderbewuste. Het vermindert zelfkritiek en bevordert een 'flow'-staat, waardoor individuen nieuwe, innovatieve ideeën kunnen verkennen en ontwikkelen.