Reiki

Reiki betekent letterlijk universele levensenergie. Het Japanse karakter Rei (boven) betekent onbegrensd of universeel, en het karakter Ki (onder) duidt op de levenskracht die door alle levende wezens stroomt. Een andere benaming voor reiki is The Usui System of Natural Healing naar de grondlegger, de Japanner Mikao Usui.

Bij reiki stroomt genezende energie door de gever heen naar de ontvanger d.m.v. handoplegging op of boven het lichaam. Het is een positieve, intelligente energie die in het systeem van de ontvanger daarheen gaat waar het het hardste nodig is. Bovenal ontspant en harmoniseert reiki, waardoor iemands zelfgenezende vermogen wordt gestimuleerd. De diepe ontspanning heft energieblokkades op, vermindert stress en helpt je bij jezelf te komen. Omdat het iemands totale systeem in balans brengt, werkt het op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Zo worden niet alleen de fysieke of mentale symptomen maar ook de diepere oorzaken ervan aangepakt. Om deze reden is de reactie op het ontvangen van reiki bij iedereen anders. Reiki kan alle mogelijke therapie‘n en behandelingen ondersteunen, maar kan nooit een medische behandeling vervangen.

Iedereen kan reiki leren. Vervolgens kun je het aan jezelf geven en aan anderen. Ook aan dieren, planten en situaties. D.m.v. inwijdingen wordt de verbinding tussen jezelf en de universele energie hersteld. Bij onze geboorte is dit energiekanaal open, maar a.g.v. opvoeding, trauma’s en emotionele stoornissen slibt het als het ware dicht. In drie opeenvolgende stappen (reiki-graden) word je energiesysteem steeds verder geopend en daardoor steeds geschikter gemaakt om de reiki-energie door te geven. De graden zijn: reiki I, reiki II en reiki III, waarvan de laatste in sommige systemen gesplitst is in een soort reiki voor gevorderden en reikimaster. Een reikimaster is in staat anderen in te wijden.

Hier in het Westen is reiki vooral een helingmethode (geneeswijze) terwijl het oorspronkelijk tegelijkertijd geneeswijze èn spiritueel pad was, of pad naar verlichting door het helen van jezelf en anderen. Het verschil is te verklaren uit het feit dat reiki naar het Westen is gebracht in een aangepaste versie. Hoewel de wortels van het reiki-systeem in het Boeddhisme liggen, wordt gewerkt met de universele levenskracht. Deze laat zich niet beperken door iemands nationaliteit of (geloofs)overtuigingen.